Pozitív Menedzsment kutatás 2013-2016

kutatasNapjainkban egyre világosabbá válik, hogy az emberi erőforrásnak meghatározó szerepe van az innovációban, a szervezeti teljesítmény és a piaci verseny alakulásában és ebből adódóan a vállalatok hosszú távú sikerességében. A piaci prosperitás érdekében a vállalatoknak egyre inkább proaktív, önálló ötletekkel is rendelkező, felelősségvállalásra érett, fejlődni képes és hajlandó, a magas minőségi elvárásoknak elkötelezett, kiegyensúlyozott munkavállalókra van szükségük.
Nemzetközi kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a Pozitív Menedzsment szemlélet alapján irányított szervezet tagjai elkötelezettebbek, motiváltabbak, munkájuk kreatívabb, kezdeményezőkészségük nagyobb. Az általuk végzett munka mind mennyiségi, mind pedig minőségi értelemben is javul.
Kutatásunkban átfogó képet alkotunk arról, mennyire ismert és a gyakorlatban milyen mértékben alkalmazott módszer a Pozitív Menedzsment szemlélet.
Hipotézisünk szerint, a szemlélet Magyarországon is elterjedőben van, valamint a szemléletet ismerő és alkalmazó vállalatok dolgozói kiegyensúlyozottabb, motiváltabb, elégedettebb munkavállalók.

Mivel ez a kutatás egy tudományos felmérés, a résztvevő cégek számára nem jár költséggel, és egy 10 perces online kérdőív kitöltését, illetve a felsővezetőkkel rövid személyes interjút jelent.

Kutatásunk módszertana

Kutatásunk kvantitatív és kvalitatív módszereken: anonim online kérdőíves felmérésen és vezetői interjúkon alapul.

A kutatás során az alábbi témaköröket érintjük, vizsgáljuk:

  • munkahelyi kommunikációra, vezetésre, munkatársi kapcsolatokra, elégedettségre vonatkozó kérdések
  • munkahelyi stressz (erőfeszítés, jutalom, túlvállalás) és a kiégés alakulása
  • munka-család egyensúlyának alakulása
  • pszichológiai jóllét és boldogság mérése